Sayfamız 197561 kez ziyaret edildi.

Yalıtım

Yalıtım

 

 
YALITIM NEDİR?

Yaşamın evrilmesi sonucu ortaya çıkan gelişmelerle gezegenimizde fosil yakıtların gittikçe azalması, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sıkıntılar baş göstermiştir. Bu sıkıntılara çözüm olması sebebiyle teknolojiden faydalanarak bilhassa enerji dönüşümünü sağlayabilmek adına İzobir itina ile çalışmalar ortaya koymaktadır.

 
Yalıtım, herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesidir. Isı, doğal olarak yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğru akar ve direncin en az olduğu yol boyunca en fazla ısı akışı oluşur. Yalıtım çevreye olan ısı kaybını engellemeye yarar. Diğer bir tanımla yalıtım; elektrik, ses ya da ısı akımını engelleme olayıdır. Yalıtım nedir denilince hemen hemen herkeste bu tanıma yakın çağrışımlar oluşur ve genel olarak inşaatlar gelir. Oysa yalıtım yalnızca inşaat değil otomotiv, tesisat, endüstri gibi birçok sektörde de karşımıza çıkıyor. Büyük alet/araçların birçoğunda da yalıtım yer alıyor. Örneğin, fırınlarda, soğutucularda, dondurucularda ve su ısıtıcılarında. 
 
İnşaat sektörü için ise yalıtım yapılması, kanunlarla zorunlu hale gelmiş uygulamadır. Bu zorunluluk tüm yapılar için geçerliolmakla birlikte, çevresel gürültülerin engellenmesi, hayvan çiftliklerinde uygun ortam koşullarının sağlanması gibi faydalarından dolayı, havuz, bodrum, tavan, çatı, otel, kaplıca, boru, tank, ambalaj ve endüstriyel uygulamalarında yalıtım uygulamalarına başvurulur. Herhangi bir yapıda yalıtımın zorunlu hale gelme nedenleri arasında ısı geçişi, su buharı difüzyonu, yangının ve sesin yayılımı gibi fiziksel hareketleri denetim altında tutması ve düzenlemesi de vardır. Binalara uygulanan yalıtım böylelikle, enerjinin niteliğini kaybetmeden taşınması için vazgeçilmez bir unsur haline geliyor. 
Yapılara uygulanan yalıtım kişilere sağlıklı, konforlu, kaliteli, tasarruflu, güvenli, enerji verimli ortamlar sağlıyor. Su, yangın, nem gibi zararlı etkenlerden de yapıları koruyan yalıtım, ısı, su, ses yalıtımlarını tek tek, ayrı ayrı uygulamak 
yerine İzobir ile tek parça haline indirgeniyor ve uygulanıyor.
 
Yaşamın evrilmesi sonucu ortaya çıkan gelişmelerle gezegenimizde fosil yakıtların gittikçe azalması, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sıkıntılar baş göstermiştir. Bu sıkıntılara çözüm olması sebebiyle teknolojiden 
faydalanarak bilhassa enerji dönüşümünü sağlayabilmek adına İzobir itina ile çalışmalar ortaya koymaktadır. Yapılan tüm yalıtımlarda Türkiye'de bir olmak üzere inovatif ilerlemeler ile 'termal kameralar' kullanılıyor. Bu kameralar ile kontroller yapılıyor, ısı sızıntıları söz konusu mu, yeni bir tamirat gerekiyor mu, yapıların en çok hangi kısmına yalıtım gerekiyor tespit ediliyor. Kameradan alınan bu görüntülerle yalıtım ile müdahale edilmesi gereken yerler belirleniyor. 
 
İzobir ile yaptıracağınız bu kaliteli yalıtımlar sayesinde enerji verimliği, çevre kirliliği, ses kirliliği, rutubet oluşumu gibi problemler yerini uzun ömürlü, güvenli, kaliteli, tasarruflu, konforlu ve sağlıklı yaşam koşullarına bırakacaktır.