Sayfamız 407140 kez ziyaret edildi.

Betonarme Yapı Projeleri

Betonarme Yapı Projeleri

MİMARLIK

Konut, Otel, Motel, Fabrika, Hastane, Ticari Binalar, İdari Binalar, Depo vs. her türlü yapının; yürürlükteki kanun ve imar mevzuatına göre tasarımının yapılarak, etüt, proje, 3 Boyutlu Görsel, Hareketli Sunum, Model ve Maketlerinin yapılması hizmetleri.

• Mimari Proje, Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri

• Teknik Şartname Hazırlanması

• Metraj, Keşif, Maliyet Analizi

• İhale Çalışmaları ve İhale Belgeleri Hazırlanması

• 3D Modelleme ve Animasyon Hizmetleri
 

MÜHENDİSLİK

Yeni yapılara taşıyıcı sistem (Çelik/Betonarme/ Prefabrik Betonarme) ve malzeme seçimlerinin yapılarak taşıyıcı sistem tasarımının yapılması yanında mevcut yapıların da performans analizlerinin yapılarak, Güçlendirme projelerinin hazırlanması, Yapı iskelesi ve İş iskelesi sistemlerinin tasarım ve hesabının yapılması hizmetleri.

• Betonarme Yapı Projeleri

• Çelik Yapı Projeleri

• Betonarme Prefabrik Yapı projeleri

• Deprem Performans Analizi Projeleri

• Güçlendirme Projeleri

• İş ve Kalıp İskele Projeleri

• Mekanik Tesisat Projeleri

• Elektrik Tasisatı Projeleri

 

 İNŞAAT VE TAAHHÜT

Kamu ve özel sektöre ait her türlü yapının çağdaş yöntemlerle projelendirilerek inşa edilmesi veya var olan onaylı projelerine göre anahtar teslimi inşa edilmesi, Çevre Düzenlemesi, Altyapı Yapılması, her türlü Uygulama ve Danışmanlık hizmetleri.

• Resmi Yapı Taahhütleri

• Özel Yapı Taahhütleri

 

MÜŞAVİRLİK

Riskli Alan ve Riskli Bina analizlerinin, Jeolojik ve Sismolojik Zemin Etütlerinin yapılarak, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması, Plan değişikliklerinin yapılması, Kanalizasyon, Yağmur Suyu, İçme suyu temini ve Arıtma Tesisi projelerinin yapılması işleri.

• Riskli Bina ve Riskli Alan çalışmaları

• GYO ve Yatırım Danışmanlığı

• Arazi Geliştime

• Gayrimenkul Değerlemesi

• İmar Uygulamaları

• Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması

• Zemin Etüdleri