Sayfamız 197679 kez ziyaret edildi.

Güçlendirme Projeleri

Güçlendirme Projeleri

- Güçlendirme, hasarsız bir yapı veya yapı elemanını öngörülen bir güvenlik düzeyine çıkarmak için yapılan işlemler 
- Onarım, hasarlı bir yapı veya yapı elemanını öngörülen bir güvenlik düzeyine çıkarmak için yapılan işlemler
- Hasar görmüş yapılarda, genelde onarımın yanı sıra güçlendirme de yapılır

GÜÇLENDİRME İHTİYACI
- Kullanımda değişiklik (konut→okul)
- Mevcut yönetmelik koşulları sağlanmamakta
- Beton dayanımında kuşku
- Donatıda kuşku
- Proje hatası
- Projeye uymama
- Yeni bir kat eklenmesi veya çok sayıda taşıyıcı olmayan bölme duvar yapılması
- Yetersiz yanal rijitlik
- Hasar

İRDELEME VE İNCELEME
- Dokümanlar (proje, raporlar v.b) üzerinde inceleme,
- Mevcut mimari ve yapısal sistem rölövesinin çıkarılması,
- Donatı türü, donatı detayları ve malzeme özelliklerinin
belirlenmesi,
- Mevcut yapının elde edilen veriler ve rölöve temel alınarak
çözümlenmesi ve yapı güvenliğinin saptanması,
- Yapı güvenliği yeterli bulunmuyorsa, onarım ve
güçlendirme yöntemleri ile ilgili seçeneklerin oluşturulması,
- Seçeneklerin irdelenmesi ve bir karara varılması,
- Karar verilen yöntemle onarılan veya güçlendirilen yapının
yeniden çözümlenmesi,
- Yapım ve denetim.
 

GÜÇLENDİRME PROJELERİ RESİMLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN